« Przys 1:16 Księga Przysłów 1:17 Przys 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ano próżno zarzucają sieć przed oczyma skrzydlastych.
2.GDAŃSKA.1881Bo jako próżno zastawiają sieci przed oczyma wszelkiego ptaka skrzydlastego:
3.GDAŃSKA.2017Na próżno zastawia się sieci na oczach wszelkiego ptactwa.
4.KRAMSTUCKAlbowiem nadaremnie rozpostartą jest sieć w oczach wszelkich istot oskrzydlonych.
5.CYLKOWBo daremnie zastawiane są sidła w oczach wszystkiego co skrzydlate.
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz próżno ich sieć zarzucona, na oczach wszelkiego ptactwa.
7.BRYTYJKALecz na próżno zastawiona jest sieć na oczach wszelkiego ptactwa.
8.POZNAŃSKANa próżno jednak zastawia się sidła na oczach wszystkich latających ptaków.
9.WARSZ.PRASKAAle na próżno rozwieszają sieci na oczach wszelkiego ptactwa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo daremnie są zastawiane sidła przed oczami wszystkiego, co skrzydlate;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPróżno jednak, na przynętę, posypano ziarnem sieci, gdy patrzyły na to skrzydlate stworzenia!