« Przys 1:19 Księga Przysłów 1:20 Przys 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mądrość przed domy opowiada, na ulicach swój głos wypuszcza.
2.GDAŃSKA.1881Mądrość na dworzu woła, głos swój na ulicach wydaje.
3.GDAŃSKA.2017Mądrość woła na dworze, podnosi swój głos na ulicach.
4.KRAMSTUCKMądrość po ulicy swe kazania miewa, po rynkach swój głos podnosi.
5.CYLKOWGłośno woła mądrość na ulicy, po rynkach podnosi głos swój.
6.TYSIĄCL.WYD5Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi;
7.BRYTYJKAMądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos,
8.POZNAŃSKAMądrość na ulicach głośno woła, na placach publicznych głos swój podnosi,
9.WARSZ.PRASKAMądrość głośno woła na ulicach, jej wołanie słychać na placach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mądrość głośno woła na ulicy, na rynkach podnosi swój głos.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMądrość głośno krzyczy na ulicy, podnosi swój głos na placach,