« Przys 1:20 Księga Przysłów 1:21 Przys 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W główniejszych gromadach woła, we drzwiach bram miejskich wydaje słowa swe, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881W największym zgiełku woła, u wrót bram, w miastach powieści swoje opowiada, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Woła w największym zgiełku, u wrót bram, w mieście wygłasza swoje słowa:
4.KRAMSTUCKNa wzniesieniu wśród tłumów woła, przy wejściu do bram, w pośrodku miasta swój głos podnosi:
5.CYLKOWPo rogach zgiełkliwych nawołuje, przy wrotach bram, wszędzie w mieście wygłasza mowy swoje.
6.TYSIĄCL.WYD5nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia:
7.BRYTYJKAWoła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta:
8.POZNAŃSKAna skrzyżowaniach dróg krzyczy, u wejścia do bram miejskich wygłasza przemowy:
9.WARSZ.PRASKAPoucza na początku murów, w bramach miasta wygłasza przemówienia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po zgiełkliwych rogach nawołuje, mówi przy wrotach bram, wszędzie w mieście wygłasza swoje mowy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITwoła na rogach ulic pełnych zgiełku i wygłasza mowy w miejskich bramach: