« Przys 1:22 Księga Przysłów 1:23 Przys 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nawróćcie się na karanie moje: oto wyniosę wam ducha mego, i ukażę wam słowa moje.
2.GDAŃSKA.1881Nawróćcież się na karanie moje; oto wam wydam ducha mojego, a podam wam do znajomości słowa moje.
3.GDAŃSKA.2017Nawróćcie się na moje upomnienie; oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa.
4.KRAMSTUCK"Zwróćcie się ku moim przestrogom, ja wam swój duch objawiać będę, oznajmię wam swoje słowa."
5.CYLKOWNawróćcie się na napomnienie moje. Oto rozleję przed wami ducha mojego, zapoznam was ze słowami mojemi.
6.TYSIĄCL.WYD5Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń.
7.BRYTYJKAZwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa.
8.POZNAŃSKANawróćcie się na moje upomnienia! Oto wyleję na was mego ducha, dam wam poznać moje słowa.
9.WARSZ.PRASKAPosłuchajcież moich napomnień, a wyleję na was mojego ducha i słowa moje wam przekażę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nawróćcie się na Moje napomnienie. Oto rozleję przed wami Mego Ducha i zapoznam was z Moimi słowami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZawróćcie, kiedy was ostrzegam! Przemawiam bowiem do was z głębi serca i obwieszczam wam moje słowa!