« Przys 1:24 Księga Przysłów 1:25 Przys 1:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wzgardziliście wszelką radą moją, a łajań moich zaniedbaliście.
2.GDAŃSKA.1881Owszem odrzuciliście wszystkę radę moję, a karności mojej nie chcieliście przyjąć;
3.GDAŃSKA.2017Owszem, odrzuciliście całą moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego upomnienia;
4.KRAMSTUCK"Zarzucaliście wszelką moję radę, moich przestróg nie chcieliście."
5.CYLKOWA odrzucaliście wszelką radę moję, a nie baczyli na przestrogę moję,
6.TYSIĄCL.WYD5gardziliście każdą mą radą, nie chcieliście moich upomnień -
7.BRYTYJKAPonieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia,
8.POZNAŃSKAna wiatr puszczaliście wszelką moją radę, upomnienia mojego nie chcieliście przyjąć,
9.WARSZ.PRASKAodrzuciliście wszystkie moje rady, nie podobały się wam moje napomnienia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odrzucaliście wszelką Moją radę oraz nie zważaliście na Mą przestrogę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITprzeciwnie - porzuciliście wszystkie moje rady, nie zechcieliście przyjąć ostrzeżenia,