« Przys 1:27 Księga Przysłów 1:28 Przys 1:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy mię wzywać będą, a nie wysłucham: rano wstaną, a nie najdą mię.
2.GDAŃSKA.1881Tedy mię wzywać będą, a nie nie wysłucham; szukać mię będą z poranku, a nie znajdą mię.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham; będą mnie szukać pilnie, lecz mnie nie znajdą.
4.KRAMSTUCK"Wówczas będą mnie wołać, a ja nie odpowiem, będą mnie szukać, ale mnie nie znajdą."
5.CYLKOWWtedy wzywać mnie będą, ale nie odpowiem; szukać mnie będą, ale nie znajdą.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy będą mnie prosić, a nie odpowiem; będą mnie szukać, ale mnie nie znajdą.
7.BRYTYJKAWtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą,
8.POZNAŃSKAWówczas będą mnie wzywać, ale ja ich nie wysłucham, będą mnie pilnie szukać, ale mnie nie znajdą.
9.WARSZ.PRASKAwtedy zaczną mnie wzywać, lecz nie będę słuchać, i będą Mnie szukać, lecz ja nie dam się znaleźć.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy będą Mnie wzywać, ale nie odpowiem; będą Mnie szukać, ale nie znajdą.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy będą mnie wzywać, lecz im nie odpowiem, poszukiwać - ale mnie nie znajdą.