« Przys 1:28 Księga Przysłów 1:29 Przys 1:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego że mieli w nienawiści karność, a bojaźni Pańskiéj nie przyjęli:
2.GDAŃSKA.1881Przeto, iż mieli w nienawiści umiejętność, a bojaźni Pańskiej nie obrali sobie,
3.GDAŃSKA.2017Bo znienawidzili wiedzę i nie wybrali bojaźni PANA;
4.KRAMSTUCK"Miasto że nienawidzili pojętności, a w bojaźni Boga nie mieli upodobania."
5.CYLKOWPrzeto, że w nienawiści mieli poznanie, a nie upodobali sobie bojaźni Wiekuistego,
6.TYSIĄCL.WYD5Za to, że wiedzą wzgardzili i znienawidzili bojaźń Pańską,
7.BRYTYJKABo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana,
8.POZNAŃSKAPonieważ znienawidzili wiedzę i bojaźni Jahwe nie przyjęli,
9.WARSZ.PRASKAPonieważ znienawidzili mądrość i nie poszli za bojaźnią Bożą,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, że w nienawiści mieli poznanie i nie upodobali sobie bojaźni WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOdrzucili bowiem poznanie, niczym dla nich była bojaźń PANA.