« Przys 1:2 Księga Przysłów 1:3 Przys 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dla przyjęcia ćwiczenia nauki, sprawiedliwości i sądu i prawości:
2.GDAŃSKA.1881Dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości;
3.GDAŃSKA.2017Do zdobycia pouczenia w mądrości, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości;
4.KRAMSTUCKDo przyjmowania obyczajności rozumnej, słuszności, sądu i prawości.
5.CYLKOWAby przyswajano sobie przestrogę, która rozum wpaja, sprawiedliwość i prawo i słuszność.
6.TYSIĄCL.WYD5aby zdobyć karny rozsądek, sprawiedliwość, rzetelność i prawość,
7.BRYTYJKADla przyjęcia pouczeniao rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie, i prawości,
8.POZNAŃSKAdo zdobycia dobrych obyczajów - sprawiedliwości, prawości i uczciwości,
9.WARSZ.PRASKAi jak zdobywać posłuch i mądrość, a także sprawiedliwość, rzetelność i szczerość;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby przyswajano sobie przestrogę, która wpaja do rozumu sprawiedliwość, Prawo i sąd;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITdla pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzie i prawości,