« Przys 1:30 Księga Przysłów 1:31 Przys 1:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak będą jeść owoce drogi swojéj, i nasycą się radami swemi.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż będą używać owocu dróg swoich, a radami swemi nasyceni będą.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego spożyją owoc swoich dróg i będą nasyceni swymi radami.
4.KRAMSTUCK"Niechże pożywają z owoców swoich dróg, i ze swoich rad niech się nasycą."
5.CYLKOWPożywać im tedy z owoców postępowania swojego, a nasycić się własnemi knowaniami swojemi.
6.TYSIĄCL.WYD5spożyją owoce swej drogi, nasycą się swymi planami.
7.BRYTYJKADlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami,
8.POZNAŃSKAbędą spożywać owoc swoich postępków i sycić się własnymi radami.
9.WARSZ.PRASKAniech więc teraz pożywają owoc dzieł swoich, niech sycą się, ile pragną, zamiarami swymi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przyjdzie im spożywać z owoców swojego postępowania i nasycić się swoimi własnymi knowaniami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego będą jedli owoce swych zabiegów i nasycą się własnymi wymysłami.