« Przys 1:4 Księga Przysłów 1:5 Przys 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchając mądry, mędrszym będzie: a rozumny rządy otrzyma.
2.GDAŃSKA.1881Tych gdy mądry słuchać będzie, przybędzie mu nauki, a roztropny w radach opatrzniejszy będzie,
3.GDAŃSKA.2017Mądry posłucha i przybędzie mu wiedzy, a rozumny nabędzie rad;
4.KRAMSTUCKUsłyszy mędrzec, a przysporzy nauki, rozumny - sposobności nabędzie.
5.CYLKOWPosłucha mądry, a pomnoży swą wiedzę, a rozsądny prawidło pozyska.
6.TYSIĄCL.WYD5Mądry, słuchając, pomnoży wiedzę, rozumny biegłości nabędzie,
7.BRYTYJKAKto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki,
8.POZNAŃSKANiech mądry usłyszy i pomnoży umiejętność, rozsądny niech wzrasta w doświadczenie,
9.WARSZ.PRASKANiech tedy słucha mędrzec i pomnaża swą wiedzę, a rozsądny – swe umiejętności,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mądry posłucha, a więc pomnoży swoją wiedzę, a rozsądny pozyska sterowność.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy, kto rozumny, niech nabywa wskazówek,