« Przys 1:5 Księga Przysłów 1:6 Przys 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wyrozumie przypowieść i wykład, słowa mądrych i gadki ich.
2.GDAŃSKA.1881Aby zrozumiał przypowieści, i wykłady ich, słowa mądrych i zagadki ich.
3.GDAŃSKA.2017Aby rozumieć przysłowia i ich wykładnię, słowa mądrych i ich zagadki.
4.KRAMSTUCKDo pojmowania przypowieści, szczytnych zdań, słów mędrców i ich zagadnień.
5.CYLKOWAby zrozumiano przypowieść i przenośnię, orzeczenia mędrców i głębokie ich mowy.
6.TYSIĄCL.WYD5aby pojąć przysłowie i trudne zdanie, słowa mędrców i ich zagadki.
7.BRYTYJKAAby rozumieć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców i ich zagadki.
8.POZNAŃSKAaby zrozumiał przysłowia i tajemną wiedzę, słowa mędrców i ich zagadki.
9.WARSZ.PRASKAżeby rozumiał przysłowia i obrazy oraz słowa i zagadki mędrców.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By zrozumiano przypowieść i przenośnię, orzeczenia mędrców oraz ich głębokie mowy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITby dzięki temu pojąć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców oraz ich zagadki.