« Przys 1:6 Księga Przysłów 1:7 Przys 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bojaźń Pańska początek mądrości: mądrością i nauką głupi gardzą.
2.GDAŃSKA.1881Bojaźń Pańska jest początkiem umiejętności; ale głupi mądrością i ćwiczeniem gardzą.
3.GDAŃSKA.2017Bojaźń PANA jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością.
4.KRAMSTUCKBojaźń Boga jest początkiem wiedzy, mądrością i obyczajnością głupcy gardzą.
5.CYLKOWBojaźń Boża jest pierwiastkiem wiedzy; mądrością i napomnieniem pogardzają głupcy.
6.TYSIĄCL.WYD5Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska; lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.
7.BRYTYJKABojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością.
8.POZNAŃSKABojaźń Jahwe jest początkiem poznania; mądrością i karnością gardzą [tylko] głupcy.
9.WARSZ.PRASKABojaźń Boga jest początkiem mądrości i tylko głupcy gardzą mądrością i karnością.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bojaźń Boża jest początkiem oraz pierwiastkiem wiedzy, lecz głupcy pogardzają Mądrością i napomnieniem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBojaźń PANA jest początkiem poznania. Głupcy pogardzają mądrością i karnością.