« Przys 10:18 Księga Przysłów 10:19 Przys 10:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W wielomówności nie będzie bez grzechu: lecz kto miarkuje wargi swe, bardzo roztropny jest.
2.GDAŃSKA.1881Wielomowność nie bywa bez grzechu; ale kto powściąga wargi swoje, ostrożny jest.
3.GDAŃSKA.2017Wielomówność nie bywa bez grzechu, a kto powściąga swoje wargi, jest roztropny.
4.KRAMSTUCKPrzy mnóstwie słów nie ujdzie bez uchybienia; kto powściąga swe usta, jest mądrym.
5.CYLKOWPrzy mnóstwie słów nie uniknie się błędu; ale kto usta swe powściąga jest rozważnym.
6.TYSIĄCL.WYD5W gadulstwie nie uniknie się grzechu, kto powściąga swe wargi - rozsądny.
7.BRYTYJKAGdzie dużo słów, tam nie brak występku; lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny.
8.POZNAŃSKAObfitość słów nie obejdzie się bez błędu, mądrze postępuje, kto panuje nad wargami.
9.WARSZ.PRASKAKto dużo mówi, nie ustrzeże się grzechu, mądry trzyma zawsze swój język na wodzy .
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przy mnóstwie słów nie uniknie się błędu; a kto swe usta powściąga – jest rozważnym.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdzie wiele słów, tam nie ustaje nieprawość, lecz kto powściąga swe wargi, jest rozumny.