« Przys 14:19 Księga Przysłów 14:20 Przys 14:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ubogi i bliźniemu swemu omierzły będzie: ale bogatych jest przyjaciół wiele.
2.GDAŃSKA.1881Ubogi bywa i u przyjaciela swego w nienawiści; ale wiele jest tych, którzy bogatego miłują.
3.GDAŃSKA.2017Ubogi jest znienawidzony nawet przez swego bliźniego, a bogaty ma wielu przyjaciół.
4.KRAMSTUCKNawet swojemu najbliższemu nienawistnym jest ubogi, przyjaciół bogacza jest wielu.
5.CYLKOWNawet u najbliższego swego bywa znienawidzony biedny, ale przyjaciół możnego jest wielu.
6.TYSIĄCL.WYD5Ubogi niemiły nawet najbliższemu, a bogacz ma wielu przyjaciół.
7.BRYTYJKAUbogi jest znienawidzony nawet przez swojego bliźniego, lecz bogaty ma wielu przyjaciół.
8.POZNAŃSKAUbogiego nienawidzi nawet własny sąsiad, a bogaty ma wielu przyjaciół.
9.WARSZ.PRASKAUbogi jest znienawidzony nawet przez najbliższych, a bogacz ma wielu przyjaciół.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biedny bywa znienawidzony nawet przez swego najbliższego, a przyjaciół możnego jest wielu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUbogiego nienawidzi nawet własny bliźni, wielbicieli bogatego jest wielu.
12.TOR.PRZ.2023Ubogi jest znienawidzony nawet przez swojego przyjaciela, a kochających bogatego jest wielu.