« Przys 14:21 Księga Przysłów 14:22 Przys 14:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Błądzą, którzy źle czynią: miłosierdzie i prawda gotują dobra.
2.GDAŃSKA.1881Izali nie błądzą, którzy wymyślają złe? a miłosierdzie i prawda należy tym, którzy wymyślają dobre.
3.GDAŃSKA.2017Czyż nie błądzą ci, którzy obmyślają zło? Ale miłosierdzie i prawda są z tymi, którzy obmyślają dobro.
4.KRAMSTUCKZaprawdę, błądzą ci co złe knują, a łaskę i prawdę osiągną ci, którzy rozsiewają dobre.
5.CYLKOWZaprawdę, tułać się przyjdzie tym, którzy zło knują, ale miłości i wierności doświadczą, którzy dobro zamyślają.
6.TYSIĄCL.WYD5Czyż planujący zło nie błądzą? Miłość i wierność dla zamierzających dobro.
7.BRYTYJKANa pewno błądzą ci, którzy knują zło, lecz ci, którzy przemyśliwają nad dobrem, doznają miłości i wierności.
8.POZNAŃSKACzyż nie błądzą ci, co zło obmyślają, lecz miłość i wierność są udziałem tych, co myślą o dobru!
9.WARSZ.PRASKANa pewno schodzi na manowce, kto zło planuje, miłość i wierność spotka tych, co dobro zamierzają czynić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, przyjdzie się tułać tym, co knują zło; ale miłości i wierności doświadczą ci, którzy myślą o słusznym.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie błądzą ci, którzy obmyślają niegodziwość? Lecz łaska i wierność nie opuści planujących dobro.
12.TOR.PRZ.2023Czyż nie błądzą ci, którzy planują zło? Lecz miłosierdzie i prawda są z tymi, którzy planują dobro.