« Przys 17:16 Księga Przysłów 17:17 Przys 17:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na każdy czas miłuje, kto jest przyjacielem: a brat doznan bywa w utrapieniu.
2.GDAŃSKA.1881Wszelkiego czasu miłuje przyjaciel, a w ucisku stawia się jako brat.
3.GDAŃSKA.2017Przyjaciel kocha w każdym czasie, a brat rodzi się w nieszczęściu.
4.KRAMSTUCKKażdego czasu kocha prawdziwy przyjaciel, niby brat on, w nieszczęściu rodzony.
5.CYLKOWKażdego czasu miłuje przyjaciel prawdziwy, a stawia się on jako brat w nieszczęściu.
6.TYSIĄCL.WYD5Przyjaciel kocha w każdym czasie, ale brat się rodzi w nieszczęściu.
7.BRYTYJKAPrzyjaciel zawsze okazuje miłość; rodzi się bratem w niedoli.
8.POZNAŃSKAPrzyjaciel miłuje zawsze, w potrzebie wszakże staje się rodzonym bratem.
9.WARSZ.PRASKAPrzyjaciel w każdym czasie okazuje swą miłość, staje się bratem na dni nieszczęścia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Prawdziwy przyjaciel miłuje w każdy czas i jak brat stawia się on w nieszczęściu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyjaciel kocha zawsze, rodzi się bratem w niedoli.