« Przys 17:17 Księga Przysłów 17:18 Przys 17:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Głupi człowiek klaskać będzie rękoma, gdy zaręczy za przyjaciela swego.
2.GDAŃSKA.1881Człowiek głupi daje rękę, czyniąc rękojemstwo przed twarzą przyjaciela swego.
3.GDAŃSKA.2017Nierozumny człowiek daje porękę i ręczy na oczach przyjaciela.
4.KRAMSTUCKCzłowiek bezrozumny daje rękę, stawia zaręczenie za drugiego.
5.CYLKOWCzłowiekiem bezmyślnym ten, który poręcza, który rękojmię daje za drugiego.
6.TYSIĄCL.WYD5Nierozumny jest, kto daje porękę lub przysięgą ręczy za bliźniego.
7.BRYTYJKACzłowiekiem nierozumnym jest ten, kto daje zobowiązanie, kto daje porękę za swojego bliźniego.
8.POZNAŃSKANierozumnym człowiekiem jest ten, kto staje się poręczycielem, kto daje zastaw za swego bliźniego.
9.WARSZ.PRASKANie jest mądry ten, kto daje porękę lub kto przysięga za kogoś drugiego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, kto poręcza – jest bezmyślnym człowiekiem, bo daje rękojmię za drugiego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto daje zapewnienie i ręczy za bliźniego, jest człowiekiem pozbawionym rozumu.