« Przys 17:18 Księga Przysłów 17:19 Przys 17:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto myśli o rozterkach, miłuje swary: a kto podnosi drzwi, upadku szuka.
2.GDAŃSKA.1881Kto miłuje zwadę, miłuje grzech; a kto wynosi usta swe, szuka upadku.
3.GDAŃSKA.2017Kto kocha grzech, kocha spór, a kto podwyższa swoją bramę, szuka zagłady.
4.KRAMSTUCKLubi grzech, kto lubi kłótnię; kto swoje drzwi wysoko umieszcza, ten szuka upadku.
5.CYLKOWMiłuje występek, kto miłuje kłótnię, a kto podwoje swe podnosi, szuka ruiny.
6.TYSIĄCL.WYD5Kto lubi przewinę, lubi i kłótnię; kto bramę podwyższa, szuka upadku.
7.BRYTYJKAKto lubi występek, lubi zwadę; kto stawia wysoką bramę, dąży do upadku.
8.POZNAŃSKAKocha grzech, kto się w zwadach kocha; kto drzwi swoje zanadto podnosi, sam swój upadek gotuje.
9.WARSZ.PRASKALubuje się w przestępstwach, kto spory lubi, szuka nieszczęścia, kto drzwi swoje podwyższa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto miłuje kłótnię – miłuje występek; a kto podwyższa swe drzwi – szuka ruiny.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto kocha nieprawość, kocha zwadę; kto uderza w wyniosły ton, prowokuje bójkę.