« Przys 17:20 Księga Przysłów 17:21 Przys 17:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Głupi się urodził na sromotę swoję, ale ani ojciec głupiego będzie miał pociechy.
2.GDAŃSKA.1881Kto spłodził głupiego, na smutek swój spłodził go, ani się rozweseli ojciec niemądrego.
3.GDAŃSKA.2017Kto spłodzi głupca, zrobi to na swój smutek, a ojciec głupiego nie doznaje radości.
4.KRAMSTUCKKto rodzi głupca - na własne to umartwienie; nie będzie się radował ojciec podłego.
5.CYLKOWKto kpa spłodził, spłodził go na własne swe utrapienie; nie będzie się cieszył ojciec nikczemnika.
6.TYSIĄCL.WYD5Kto rodzi głupca - to na własne zmartwienie; nie cieszy się ojciec nicponia.
7.BRYTYJKAKto spłodził głupca, ten ma zmartwienie; ojciec głupca nie doznaje radości.
8.POZNAŃSKAKto rodzi głupca, [rodzi go] na własną zgryzotę; ojciec szaleńca nie zażywa radości.
9.WARSZ.PRASKAKto zrodził głupca, zmartwień ma wiele, nie ma się kim cieszyć ojciec lekkoducha.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto spłodził głupca – spłodził go na swoje utrapienie; ojciec nikczemnika nie będzie się cieszył.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto spłodził głupca, będzie miał kłopoty, ojciec szaleńca nie zazna radości.