« Przys 17:25 Księga Przysłów 17:26 Przys 17:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie dobrze jest, uszkodzić sprawiedliwego: anić bić przełożonego, który dobrze sądzi.
2.GDAŃSKA.1881Zaiste nie dobra, winować sprawiedliwego, albo żeby przełożeni kogo dla cnoty bić mieli.
3.GDAŃSKA.2017Zaprawdę to niedobrze wymierzyć karę sprawiedliwemu ani bić władców za prawość.
4.KRAMSTUCKJuż pieniężnie sprawiedliwego ukarać, jest niedobrze, bić szlachetnych, to przechodzi wszelką prawość.
5.CYLKOWJuż to grzywną niewinnego karać jest sprawą nie dobrą; bić szlachetnych, to urąga wszelkiej słuszności.
6.TYSIĄCL.WYD5Dla prawego i kara grzywny niedobra, bezprawiem jest chłostać szlachetnych.
7.BRYTYJKAJuż nawet wymierzyć grzywnę niewinnemu nie jest rzeczą dobrą, a chłostać szlachetnych jest wbrew prawu.
8.POZNAŃSKANiestosowną jest rzeczą nałożyć karę pieniężną na sprawiedliwego, ale okładać razami szlachetnie urodzonych jest bezprawiem.
9.WARSZ.PRASKANiewinnego krzywdzi nawet kara pieniężna, bezprawiem jest godzić się na bicie prawego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Karać grzywną sprawiedliwego to jest niedobra sprawa; a bić szlachetnych – to urąga wszelkiej słuszności.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wolno wymierzać grzywny sprawiedliwym ani chłostać szlachetnych.