« Przys 17:2 Księga Przysłów 17:3 Przys 17:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako w ogniu próbują śrebro, a złoto w piecu, tak Pan próbuje serca.
2.GDAŃSKA.1881Tygiel srebra a piec złota doświadcza; ale Pan serc dośwadcza.
3.GDAŃSKA.2017Tygiel dla srebra, piec dla złota, ale serca bada PAN.
4.KRAMSTUCKTygiel dla srebra, retorta dla złota, a badaczem serc jest Bóg.
5.CYLKOWTygiel dla srebra, a retorta dla złota, ale serca próbuje Wiekuisty.
6.TYSIĄCL.WYD5Dla srebra - tygiel, dla złota - piec, dla serc probierzem jest Pan.
7.BRYTYJKATygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca.
8.POZNAŃSKATygiel oczyszcza srebro, a piec złoto, ale serce doświadcza sam Jahwe.
9.WARSZ.PRASKASrebro topi się w tyglu, a złoto w piecu, serca ludzkie Pan sam przenika.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tygiel dla srebra, piec dla złota; lecz serca próbuje WIEKUISTY.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW tyglu wytapia się srebro, w piecu złoto, lecz tym, który bada serca, jest PAN.