« Przys 17:4 Księga Przysłów 17:5 Przys 17:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto gardzi ubogim, lży Stworzyciela jego: a kto się raduje z upadku drugiego, nie ujdzie karania.
2.GDAŃSKA.1881Kto się naśmiewa z ubogiego, uwłacza stworzycielowi jego; a kto się raduje z upadku czyjego, nie ujdzie pomsty.
3.GDAŃSKA.2017Kto naśmiewa się z ubogiego, uwłacza jego Stwórcy, a kto się cieszy z nieszczęścia, nie uniknie kary.
4.KRAMSTUCKKto urąga ubogiemu, bluźni jego Stwórcy, kto się raduje z nieszczęścia, ten nie ujdzie kary.
5.CYLKOWKto ubogiemu urąga, bluźni jego Stwórcy; kto z nieszczęścia się cieszy, nie ujdzie bezkarnie.
6.TYSIĄCL.WYD5Kto drwi z ubogiego, znieważa jego Stwórcę, kto cieszy się z klęski, nie jest bez winy.
7.BRYTYJKAKto się naśmiewa z ubogiego, urąga jego Stworzycielowi, a kto się raduje z nieszczęśliwego, nie ujdzie kary.
8.POZNAŃSKAKto ubogiego wyśmiewa, obraża jego Stwórcę, kto cieszy się z nieszczęścia [bliźniego], nie ujdzie kary.
9.WARSZ.PRASKAKto drwi z ubogiego, znieważa jego Stwórcę, kto cieszy się z nieszczęścia drugiego, będzie ukarany.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto urąga ubogiemu – bluźni jego Stwórcy; kto cieszy się z nieszczęścia – nie ujdzie bezkarnie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto śmieje się z ubogiego, urąga jego Stwórcy, kto cieszy się z nieszczęścia, nie ujdzie bez kary.