« Przys 19:9 Księga Przysłów 19:10 Przys 19:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie przystoi głupiemu rozkosz: ani słudze panować nad książęty.
2.GDAŃSKA.1881Nie przystoi głupiemu rozkosz, ani słudze panować nad książętami.
3.GDAŃSKA.2017Głupiemu nie przystoi życie w rozkoszach, tym mniej słudze panować nad książętami.
4.KRAMSTUCKNie przystoi dla głupca rozkoszne życie, tern mniej dla niewolnika, rządzić książętami.
5.CYLKOWNie przystoi dla błazna życie rozkoszne, a tem mniej dla niewolnika rządzić panami.
6.TYSIĄCL.WYD5Nie przystoi głupcowi opływać w rozkosze, a tym bardziej niewolnikowi kierować władcami.
7.BRYTYJKAGłupiemu nie przystoi życie w rozkoszach, tym mniej niewolnikowi, aby panował nad książętami.
8.POZNAŃSKANie przystoi głupiemu zbytkowne życie, a mniej jeszcze, by sługa panował nad książęciem.
9.WARSZ.PRASKAGłupiemu zazwyczaj nie wiedzie się dobrze, nie udaje się też słudze zapanować nad księciem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Głupcowi nie przystoi rozkoszne życie; a tym mniej niewolnikom rządzić panami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGłupiemu nie przystoi życie w zbytku, tym mniej niewolnikowi panowanie nad książętami.