« Przys 19:10 Księga Przysłów 19:11 Przys 19:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nauka męża po cierpliwości bywa doznana: a cześć jego jest mijać nieprawość.
2.GDAŃSKA.1881Rozum człowieczy zawściąga gniew jego, a ozdoba jego jest mijać przestępstwo.
3.GDAŃSKA.2017Roztropność człowieka powściąga jego gniew, a jego chwałą jest darować wykroczenie.
4.KRAMSTUCKRozum człowieka wstrzymuje jego zapalczywość, ozdobą jest dla niego, odpuścić uchybienie.
5.CYLKOWRozum człowieka hamuje jego porywczość, a jest chwałą dla niego przebaczyć uchybienie.
6.TYSIĄCL.WYD5Rozsądny człowiek panuje nad gniewem, chwałą jego zapomnieć urazy.
7.BRYTYJKAW cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach.
8.POZNAŃSKAMądrość człowieka czyni go cierpliwym, a chwałą jego zapominanie zniewag.
9.WARSZ.PRASKARoztropność czyni człowieka cierpliwym, a jego chwałą jest zapominanie uraz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozum człowieka hamuje jego porywczość i jest dla niego chwałą, kiedy przebaczy uchybienie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a jego ozdobą jest niepamięć o krzywdach.