« Przys 19:22 Księga Przysłów 19:23 Przys 19:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bojaźń Pańska do żywota: w obfitości mieszkać będzie bez nawiedzenia złego.
2.GDAŃSKA.1881Bojażń Pańska prowadzi do żywota, a kto ją ma, w obfitości mieszka, i nie spotka go nieszczęście.
3.GDAŃSKA.2017Bojaźń PANA prowadzi do życia, a kto ją ma, spocznie syty i nie nawiedzi go zło.
4.KRAMSTUCKBojaźń Boga prowadzi ku życiu; takowy nasycony, bezbieczny (sic!), niedotknięty złem.
5.CYLKOWBojaźń przed Wiekuistym prowadzi do życia; kto ją posiada spocznie syty - nie będzie nawiedzony przez nieszczęście.
6.TYSIĄCL.WYD5Bojaźń Pańska prowadzi do życia, śpi się spokojnie, zło nie zagraża.
7.BRYTYJKABojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia.
8.POZNAŃSKABojaźń Jahwe [prowadzi] do życia, [człowiek] jest syty i spokojny, bo zło go nie nawiedzi.
9.WARSZ.PRASKABojaźń Boża prowadzi do życia, zapewnia jedzenie i spokój, i wolność od wszelkich nieszczęść.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bojaźń przed WIEKUISTYM prowadzi do życia; kto ją posiada – spocznie syty i nie będzie nawiedzony przez nieszczęście.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBojaźń PANA prowadzi do życia, kto w niej żyje, jest syty, nie nawiedzi go nieszczęście.