« Przys 19:24 Księga Przysłów 19:25 Przys 19:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy zaraźliwego ubijesz, głupi mędrszym będzie: a jeźli skarzesz mądrego, zrozumie karność.
2.GDAŃSKA.1881Bij naśmiewcę, żeby prostak był ostrożniejszym; a roztropnego sfukaj, żeby zrozumiał umiejętność.
3.GDAŃSKA.2017Uderz szydercę, a prosty będzie roztropniejszy; strofuj rozumnego, a pojmie wiedzę.
4.KRAMSTUCKSzydercę bij, a niedorzeczny nabierze rozsądku; napominaj rozsądnego, a on pojmie wiedzę.
5.CYLKOWGdy uderzysz szydercę, nabierze kiep rozumu, a gdy przyganisz rozsądnemu, pojmie on co wiedzieć należy.
6.TYSIĄCL.WYD5Zbijesz szydercę, prosty zmądrzeje, skarć rozumnego, nabędzie wiedzy.
7.BRYTYJKAUderz w szydercę, a prostak zmądrzeje; karć rozumnego, a nabędzie wiedzy.
8.POZNAŃSKAUderz szydercę, a prostak stanie się rozważniejszy, poucz rozumnego - a skorzysta z wiedzy.
9.WARSZ.PRASKAUderzysz bezbożnika, to niemądry zmądrzeje, upomnisz rozsądnego – przybędzie mu wiedzy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy uderzysz szydercę – prostak nabierze rozumu; a gdy przyganisz rozsądnemu – on pojmie, co należy wiedzieć.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUderz szydercę, a prosty zmądrzeje; poucz rozumnego, a pogłębi wiedzę.