« Przys 19:4 Księga Przysłów 19:5 Przys 19:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Świadek fałeszny nie ujdzie karania: a kto mówi kłamstwa, nie uciecze.
2.GDAŃSKA.1881Fałszywy świadek nie będzie bez pomsty; a kto mówi kłamstwo, nie ujdzie.
3.GDAŃSKA.2017Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie.
4.KRAMSTUCKŚwiadek kłamliwy nie zostanie bez kary, kto upowszechnia łgarstwa, nie będzie wybawionym.
5.CYLKOWŚwiadek fałszywy nie ujdzie bezkarnie, a kto kłamstwa wygłasza nie ocali się.
6.TYSIĄCL.WYD5Fałszywy świadek nie ujdzie karania, kto kłamstwa rozgłasza, nie umknie.
7.BRYTYJKAFałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie cało.
8.POZNAŃSKAFałszywy świadek nie uniknie kary i kto kłamstwa rozgłasza, nie ujdzie jej.
9.WARSZ.PRASKAFałszywego świadka spotka słuszna kara, kto zionie samym kłamstwem, nie ujdzie chłosty.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Fałszywy świadek nie ujdzie bezkarnie; nie ocali się ten, co wygłasza kłamstwa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITFałszywy świadek nie ujdzie niewinny, a kto zionie kłamstwem, nie uniknie kary.