« Przys 19:6 Księga Przysłów 19:7 Przys 19:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bracia człowieka ubogiego nienawidzą go: a ktemu i przyjaciele daleko odstąpili od niego. Kto się tylko na słowiech sadzi, nic nie będzie miał.
2.GDAŃSKA.1881Wszyscy bracia ubogiego nienawidzą go; daleko więcej inni przyjaciele jego oddalają się od niego; woła za nimi, a niemasz ich.
3.GDAŃSKA.2017Wszyscy bracia ubogiego nienawidzą go, tym bardziej oddalają się od niego jego przyjaciele; ściga ich słowami, ale ich nie ma.
4.KRAMSTUCKWszyscy bracia biednego nienawidzą go, tem bardziej oddalają się od niego przyjaciele; gdy goni za obietnicami, nie masz ich.
5.CYLKOWWszyscy nawet bracia ubogiego nienawidzą go, o ileż bardziej usuwają się od niego towarzysze jego. Goni on za przyrzeczeniami ale niemasz ich.
6.TYSIĄCL.WYD5Biedaka żaden z braci nie lubi, tym bardziej bliscy od niego stronią, on szuka słów, ale ich nie ma.
7.BRYTYJKAUbogiego nienawidzą wszyscy jego bracia, tym bardziej trzymają się z dala jego przyjaciele.
8.POZNAŃSKAWszyscy bracia ubogiego - nienawidzą go, tym bardziej oddalają się od niego przyjaciele; szuka słów, ale ich nie znajduje.
9.WARSZ.PRASKAO ubogim nic nie chcą wiedzieć nawet jego bracia, z dala trzymają się od niego jego przyjaciele. Za słowami goni, lecz ich nie znajduje.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszyscy, nawet bracia ubogiego go nienawidzą; o ileż bardziej usuwają się od niego jego towarzysze. A on goni za ich przyrzeczeniami, ale ich nie ma.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUbogiego porzucają właśni bracia, tym bardziej stronią od niego przyjaciele - daremnie za nimi woła, nie odpowiadają.