« Przys 20:10 Księga Przysłów 20:11 Przys 20:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Po zabawach jego poznać dziecię, jeźli czyste i prawe są uczynki jego.
2.GDAŃSKA.1881Po zabawach swych poznane bywa i dziecię, jeźli czysty i prawy uczynek jego.
3.GDAŃSKA.2017Nawet dziecko poznaje się po uczynkach, czy jego czyn jest czysty i prawy.
4.KRAMSTUCKJuż po swoich czynach bywa poznanym młodzian, ażali czyste i prawe jego działania.
5.CYLKOWJuż chłopię poznać się daje w postępkach swoich, czy czystą będzie i prawą działalność jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Już chłopca pozna się po zachowaniu, czy czyste i nienaganne będą jego czyny.
7.BRYTYJKANawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy.
8.POZNAŃSKAJuż młodzieniaszek pokazuje przez swe postępki, czy szczere i prawe będą jego czyny.
9.WARSZ.PRASKAJuż chłopca się poznaje po jego pragnieniach, wiadomo, czy dobrze i godnie postąpi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Już chłopiec daje się poznać w swych postępkach; czy jego działalność będzie czystą i prawą.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGłównie po uczynkach poznaje się, czy młody człowiek jest z charakteru czysty i prawy.
12.TOR.PRZ.2023Nawet młodzieńca daje się poznać po uczynkach, czy jego czyn jest czysty i prawy.