« Przys 20:11 Księga Przysłów 20:12 Przys 20:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ucho słuchające a oko widzące, Pan oboje uczynił.
2.GDAŃSKA.1881Ucho, które słyszy, i oko, które widzi, Pan to oboje uczynił.
3.GDAŃSKA.2017Ucho, które słyszy, i oko, które widzi, oba uczynił PAN.
4.KRAMSTUCKUcho które słyszy, oko które widzi, Bóg obydwa uczynił.
5.CYLKOWUcho, które słyszy, i oko, które widzi, obydwa utworzył Wiekuisty.
6.TYSIĄCL.WYD5I ucho, co słyszy, i oko, co widzi, obydwa Pan uczynił.
7.BRYTYJKAUcho, które słyszy, i oko, które widzi – oba stworzył Bóg.
8.POZNAŃSKAUcho, które słyszy, i oko, które widzi - i jedno, i drugie jest dziełem Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAUcho, które słyszy, oko, które widzi, jedno i drugie – stworzone przez Pana.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ucho, które słyszy i oko, które widzi – oba utworzył WIEKUISTY.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUcho, które słyszy, i oko, które widzi - jedno i drugie stworzył PAN.
12.TOR.PRZ.2023Ucho, które słyszy i oko, które widzi, zaiste oba uczynił Jhwh.