« Przys 20:12 Księga Przysłów 20:13 Przys 20:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie kochaj sie w spaniu, aby cię ubóstwo nie ścisnęło: otwórz oczy swoje, a najedz się chleba.
2.GDAŃSKA.1881Nie kochaj się w spaniu, byś snać nie zubożał, otwórz oczy swoje, a nasycisz się chlebem.
3.GDAŃSKA.2017Nie kochaj spania, byś nie zubożał; otwórz oczy, a nasycisz się chlebem.
4.KRAMSTUCKNie umiłuj snu, abyś nie zubożał, otwórz swe oczy, a będziesz syt chleba.
5.CYLKOWNie kochaj się w spaniu, abyś nie zubożał; trzymaj oczy swe otwarte a nasycisz się chlebem.
6.TYSIĄCL.WYD5Nie kochaj snu, byś nie był wywłaszczony, miej oczy otwarte, nasycisz się chlebem.
7.BRYTYJKANie kochaj spania, abyś nie zubożał; miej oczy otwarte, a będziesz miał chleba pod dostatkiem.
8.POZNAŃSKANie lubuj się w spaniu, abyś nie zubożał; miej oczy otwarte, a będziesz miał chleba w obfitości.
9.WARSZ.PRASKANie oddawaj się spaniu, żebyś nie zubożał, miej oczy otwarte, a nie zabraknie ci chleba.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie kochaj się w spaniu, byś nie zubożał; trzymaj swe oczy otwarte, a nasycisz się chlebem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie kochaj spania, abyś nie zubożał, miej otwarte oczy, a będziesz zawsze syty.
12.TOR.PRZ.2023Nie kochaj spania, byś nie zubożał; otwórz oczy, a nasycisz się chlebem.