« Przys 20:13 Księga Przysłów 20:14 Przys 20:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Złe jest, złe jest, mówi każdy kupujący: a odszedłszy tedy się będzie chwalił.
2.GDAŃSKA.1881Złe to, złe to, mówi ten, co kupuje, a odszedłszy, ali się chlubi.
3.GDAŃSKA.2017To liche, to liche, mówi kupujący, ale chwali się, gdy odchodzi.
4.KRAMSTUCKZłe! złe! mówi kupujący, a gdy odchodzi, wówczas się chwali.
5.CYLKOWLiche to, liche! mówi kupujący; ale gdy odchodzi chwali się.
6.TYSIĄCL.WYD5Marne, marne - krzyczy nabywca, odchodząc z nabytkiem - się chwali.
7.BRYTYJKALiche to, liche! mówi nabywca; lecz gdy odchodzi, chwali się.
8.POZNAŃSKAKupujący mówi: "Złe, złe - marne, marne!" ale odszedłszy poczyna się przechwalać.
9.WARSZ.PRASKAŹle, źle zrobiłem – mówi kupujący, ale kiedy odejdzie, chwali się zakupem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Liche to, liche! – mówi kupujący; ale gdy odchodzi, chwali się zakupem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNiewiele to warte, niewiele! - mówi nabywca. Lecz gdy odchodzi, przechwala się zakupem.
12.TOR.PRZ.2023Marne, to marne, mówi nabywca, lecz odchodząc chwali wtedy siebie.