« Przys 2:22 Księga Przysłów 3:1 Przys 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu mój! nie zapominaj zakonu mego, a przykazań moich niech strzeże serce twoje.
2.GDAŃSKA.1881Synu mój! nie zapominaj zakonu mego, a przykazań moich niech strzeże serce twoje.
3.GDAŃSKA.2017Synu mój, nie zapominaj mego prawa, a niech twoje serce strzeże moich przykazań;
4.KRAMSTUCKSynu mój, mojej nauki nie zapominaj, a moje zlecenia niechaj zachowuje serce twoje.
5.CYLKOWSynu mój, nie zapominaj nauki mojej, a przykazania moje niechaj przechowa serce twoje.
6.TYSIĄCL.WYD5Synu mój, nie zapomnij mego pouczenia, twe serce niech strzeże nakazów.
7.BRYTYJKASynu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań,
8.POZNAŃSKASynu mój, nie zapominaj o moich wskazaniach, a niech serce twoje strzeże moich przykazań,
9.WARSZ.PRASKASynu mój, nie zapominaj o mojej nauce! Noś w swoim sercu moje przykazania!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój synu! Nie zapominaj Mojej Nauki, a Moje przykazania niechaj przechowa twoje serce.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zapominaj, synu, mej nauki i niech twe serce przestrzega mych przykazań,