« Przys 3:22 Księga Przysłów 3:23 Przys 3:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy pójdziesz śmiele drogą twoją, i noga twoja nie potknie się.
2.GDAŃSKA.1881Tedy będziesz chodził bezpiecznie droga twoją, a noga twoja nie potknie się.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy będziesz bezpiecznie chodził swoją drogą, a noga twoja się nie potknie.
4.KRAMSTUCKWówczas postępować będziesz bezpiecznie po twojej drodze, a twoja noga nie potknie.
5.CYLKOWWtedy postępować będziesz bezpiecznie po drodze twojej, a nogą twoją się nie potkniesz.
6.TYSIĄCL.WYD5Drogą swą pójdziesz bezpiecznie, bo twoja noga się nie potknie.
7.BRYTYJKAWtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się.
8.POZNAŃSKAWówczas będziesz kroczył bezpiecznie po drodze swojej i noga się twoja nie potknie;
9.WARSZ.PRASKABędziesz wtedy bezpiecznie kroczył swoją drogą i o nic nie zranisz swej stopy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy będziesz bezpiecznie chodził po twej drodze i nie potkniesz się twoją nogą.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy będziesz bezpieczny na swej drodze i ochronisz swe nogi od potknięcia.