« Przys 3:31 Księga Przysłów 3:32 Przys 3:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo obrzydłością Panu jest każdy naśmiewca, a z prostymi rozmowa jego.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem przewrotny jest obrzydliwością przed Panem; ale z szczerymi tajemnica jego;
3.GDAŃSKA.2017Przewrotny bowiem budzi w PANU odrazę, ale jego tajemnica jest z prawymi.
4.KRAMSTUCKGdyż ohydą Bogu jest przewrotny, a z prawymi - Jego zażyłość.
5.CYLKOWAlbowiem ohydą Wiekuistemu jest przewrotny, a przy prawych życzliwość Jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie.
7.BRYTYJKAGdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana; lecz szczerzy są jego przyjaciółmi.
8.POZNAŃSKAPrzewrotny bowiem odrazę budzi u Jahwe, ale przyjaźnią darzy On prawych.
9.WARSZ.PRASKAbo obrzydzeniem dla Pana jest każdy złoczyńca, radością zaś Go napawają wszyscy serca czystego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ten, który zboczył z prostej drogi jest ohydą dla WIEKUISTEGO a Jego życzliwość przy prawych.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż odstępca budzi w PANU obrzydzenie, w Jego radzie zasiadają tylko prawi.