« Przys 3:33 Księga Przysłów 3:34 Przys 3:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923On się naśmieje z naśmiewców, a cichym da łaskę.
2.GDAŃSKA.1881Ponieważ on szydzi z pośmiewców, ale pokornym łaskę daje.
3.GDAŃSKA.2017On szydzi z szyderców, ale daje łaskę pokornym.
4.KRAMSTUCKZaiste, szyderców On wyszydza, pokornym zaś daje poważanie.
5.CYLKOWJeśli o naśmiewców idzie, naśmiewa się, ale pokornym użycza łaski.
6.TYSIĄCL.WYD5On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski.
7.BRYTYJKAZ szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę.
8.POZNAŃSKAZ szyderców sam szydzi, pokornym udziela łaski.
9.WARSZ.PRASKADrwi także ze wszystkich szyderców, uciśnionym zaś okazuje swą łaskę
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli chodzi o naśmiewców – to się z nich naśmiewa, ale pokornym użycza łaski.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITO ile z szyderców On szydzi, o tyle pokornym okazuje przychylność.