« Przys 3:3 Księga Przysłów 3:4 Przys 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A najdziesz łaskę i rozum dobry u Boga i u ludzi.
2.GDAŃSKA.1881Tedy znajdziesz łaskę i rozum dobry przed oczyma Bożemi i ludzkiemi.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy znajdziesz łaskę i uznanie w oczach Boga i ludzi.
4.KRAMSTUCKA znajdziesz wdzięk i miłe przypodobanie w oczach Boga i ludzi.
5.CYLKOWA znajdziesz upodobanie i dobre względy w oczach Boga i ludzi.
6.TYSIĄCL.WYD5a znajdziesz uznanie i łaskę w oczach Boga i ludzi.
7.BRYTYJKAWtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi.
8.POZNAŃSKAa znajdziesz łaskę i szczere uznanie w oczach Boga i ludzi.
9.WARSZ.PRASKAWtedy znajdziesz życzliwość i względy zarówno u Boga, jak i ludzi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w oczach Boga i ludzi znajdziesz upodobanie, i dobre względy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITa znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga oraz w oczach ludzi.