« Przys 3:5 Księga Przysłów 3:6 Przys 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na wszystkich drogach twoich myśl o nim, a on wyprostuje ścieżki twoje.
2.GDAŃSKA.1881We wszystkich drogach twoich znaj go, a on prostować będzie ścieszki twoje.
3.GDAŃSKA.2017Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki.
4.KRAMSTUCKWe wszystkich swoich drogach uznawaj Go, a On wygładzi koleje twoje.
5.CYLKOWNa wszystkich twych drogach pamiętaj o Nim, a wtedy urówna On ścieżki twoje.
6.TYSIĄCL.WYD5Poznawaj Go na każdej swej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.
7.BRYTYJKAPamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!
8.POZNAŃSKANa wszystkich drogach swoich wyznawaj Go, a On wyrówna twoje ścieżki.
9.WARSZ.PRASKAStaraj się Go dostrzegać na wszystkich swych drogach, bo On sam wyrównuje twe ścieżki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pamiętaj o Nim na wszystkich twoich drogach, a wtedy On wyrówna twoje ścieżki.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITlicz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!