« Przys 3:8 Księga Przysłów 3:9 Przys 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czcij Pana z majętności twojéj, a z pierwiastek wszelkiego zboża twego dawaj mu:
2.GDAŃSKA.1881Czcij Pana z majętności twojej, i z pierwiastek wszystkich dochodów twoich.
3.GDAŃSKA.2017Czcij PANA swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich twoich dochodów.
4.KRAMSTUCKCzcij Boga częścią swojego mienia i pierwiastkiem wszelkich płodów swoich.
5.CYLKOWCzcij Wiekuistego częścią mienia twego i pierwiastkiem wszystkich plonów twoich.
6.TYSIĄCL.WYD5Czcij Pana [darami] twego mienia i pierwocinami całego dochodu,
7.BRYTYJKACzcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów!
8.POZNAŃSKAUczcij Jahwe twoimi dobrami i pierwocinami wszystkich twoich zysków,
9.WARSZ.PRASKAZ tego, co posiadasz, oddawaj cześć Panu, ofiaruj Mu najlepsze z tego, co zbierzesz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czcij WIEKUISTEGO częścią twojego mienia oraz pierwiastkiem wszystkich twoich plonów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzcij PANA darami swego mienia, najlepszą cząstką wszystkich swych dochodów,