« Przys 30:11 Księga Przysłów 30:12 Przys 30:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rodzaj, który się sobie zda być czysty a przecie nie omył się z plugastwa swego.
2.GDAŃSKA.1881Jest rodzaj, który się zda sobie być czystym, choć od plugastwa swego nie jest omyty.
3.GDAŃSKA.2017Jest pokolenie, które we własnych oczach jest czyste, lecz nie jest obmyte ze swego plugastwa.
4.KRAMSTUCKPokolenie czyste w swoich oczach, a z brudów swoich nie obmyte.
5.CYLKOWPokoleniu czystemu w swoich oczach, które jednak z brudów swych nie umyte!
6.TYSIĄCL.WYD5Jest plemię czyste w swych oczach, a nie obmyte z brudów.
7.BRYTYJKARód we własnych oczach czysty, choć nie jest obmyty z własnego brudu;
8.POZNAŃSKApokoleniu, które uważa się za czyste, ale które nie zostało obmyte z brudu;
9.WARSZ.PRASKAJest pokolenie, które sądzi, że jest czyste, ale jeszcze nie pozbyło się brudów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.pokoleniu czystemu w swoich oczach, które jest nieumyte ze swych brudów;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITród w swej ocenie czysty, choć nie obmyty z brudu;