« Przys 30:13 Księga Przysłów 30:14 Przys 30:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rodzaj, który ma miasto zębów miecze, a żuje trzonowymi swymi, aby wyjadł nędzniki z ziemie, a ubogie z ludzi.
2.GDAŃSKA.1881Jest rodzaj, którego zęby są jako miecze, a trzonowe zęby jego jako noże na pożarcie ubogich na ziemi, a nędzników między ludźmi.
3.GDAŃSKA.2017Jest pokolenie, którego zęby są jak miecze, a zęby trzonowe jak noże, by pożreć ubogich na ziemi i nędzarzy spośród ludzi.
4.KRAMSTUCKPokolenie, którego zęby mieczami, nożami jego kły, aby pożerać biednych z kraju, uciśnionych z pośród ludzi.
5.CYLKOWPokoleniu, którego zęby jako miecze, a kły jako noże, aby wyżreć biednych z kraju, a ubogich z pośród ludzi!
6.TYSIĄCL.WYD5Jest plemię o zębach jak miecze, a siekacze ma jak noże, by pożreć uciemiężonych w kraju, a spośród ludzi - ubogich.
7.BRYTYJKARód, który ma zęby jak miecze, a żuchwę jak noże, aby pożreć ubogich na ziemi, a biednych wśród ludzi.
8.POZNAŃSKApokoleniu, którego zęby są mieczami, a kły nożami, aby pożreć słabych w kraju i wytracić ubogich spośród ludzi.
9.WARSZ.PRASKAJest pokolenie, co ma kły jak miecze, a szczęki jak ostre noże. Wygryza nimi z kraju uciśnionych, a spośród ludzi wszystkich nędzarzy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.pokoleniu, którego zęby są jak miecze, a kły jak noże, by wyżreć biednych z kraju oraz ubogich spośród ludzi!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITród z zębami jak miecze i z kłami niczym noże - by pożerać ubogich i niszczyć biednych ludzi.