« Przys 30:19 Księga Przysłów 30:20 Przys 30:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Takaż jest i droga cudzołożącéj niewiasty, która zjadła, i ucierając usta swoje, mówi: Nie uczyniłam nic złego.
2.GDAŃSKA.1881Takać jest droga niewiasty cudzołożącej: je, a uciera usta swoje, i mówi: Nie popełniłam złego uczynku.
3.GDAŃSKA.2017Taka jest droga kobiety cudzołożnej: je i obciera swoje usta, i mówi: Nie zrobiłam nic złego.
4.KRAMSTUCKTaka jest droga i kobiety wszetecznej, zjadła, obtarła usta, i mówi: nie popełniłam grzechu!
5.CYLKOWTaką droga kobiety wiarołomnej: zjada, obciera usta, i mówi: nie popełniłam nieprawości!
6.TYSIĄCL.WYD5Tak postępuje cudzołożnica: zjadła, otarła swe usta i rzekła: Źle nie zrobiłam.
7.BRYTYJKATak postępuje cudzołożnica: Je i obciera sobie usta, i mówi: Nic złego nie uczyniłam.
8.POZNAŃSKATaka jest droga niewiasty cudzołożnej: je i ocierając usta mówi: "Nic złego nie uczyniłam!"
9.WARSZ.PRASKAA oto jak postępuje rozpustna kobieta: zjadła, usta sobie otarła i rzekła: Nie zrobiłam przecież nic złego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Taką jest droga wiarołomnej kobiety: Zjada, obciera usta i mówi: Nie popełniłam nieprawości!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTak postępuje cudzołożna kobieta: Zjadła, usta otarła i mówi: Nie zrobiłam nic złego.