« Przys 31:10 Księga Przysłów 31:11 Przys 31:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ufa w niéj serce męża jéj, a korzyści nie będzie potrzebował.
2.GDAŃSKA.1881Serce męża jej ufa jej, a na korzyściach schodzić mu nie będzie.
3.GDAŃSKA.2017Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie.
4.KRAMSTUCKZ całego serca mąż jej zaufa, a jego dobytek uszczerbku nie doznaje.
5.CYLKOWPolega na niej serce męża, a nie zbraknie mu dobytku.
6.TYSIĄCL.WYD5{Bet} Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa;
7.BRYTYJKASerce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego,
8.POZNAŃSKAW niej ufność pokłada serce jej męża i na dostatku mu nie zbywa.
9.WARSZ.PRASKA[Bet] Zaufało jej serce męża, bo ma z tego same korzyści.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na niej polega serce męża, i nie zabraknie mu dobytku.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSerce męża jej ufa, korzyści mu nie braknie!