« Przys 31:12 Księga Przysłów 31:13 Przys 31:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Szukała wełny i lnu, i robiła dowcipem rąk swoich.
2.GDAŃSKA.1881Szuka wełny i lnu, a pracuje ochotnie rękami swemi.
3.GDAŃSKA.2017Szuka wełny i lnu i chętnie pracuje swymi rękami.
4.KRAMSTUCKObmyśla wełnę, len, i działa ochoczo swoją dłonią.
5.CYLKOWOgląda się za wełną i lnem, i krząta się ochoczo dłonią swoją.
6.TYSIĄCL.WYD5{Dalet} O wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami.
7.BRYTYJKADba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami.
8.POZNAŃSKATroszczy się o wełnę oraz o len i ochotnie pracuje własnymi rękami.
9.WARSZ.PRASKA[Dalet] Stara się o len i o wełnę i wszystko robi własnymi rękami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szuka wełny i lnu; ochoczo się krząta swą dłonią.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDba ona o wełnę i len, pracuje z zapałem!