« Przys 31:1 Księga Przysłów 31:2 Przys 31:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.19231 Cóż, miły mój, cóż, miły żywota mego, cóż, miły żądania mego?
2.GDAŃSKA.1881Cóż rzekę, synu mój? cóż rzekę, synu żywota mego? i cóż rzekę, synu ślubów moich?
3.GDAŃSKA.2017Cóż, synu mój? Cóż, synu mojego łona? I cóż, synu moich ślubów?
4.KRAMSTUCKCóż synu mój? cóż synu mojego łona? i cóż synu moich ślubów?
5.CYLKOWCóż mi ci powiedzieć, synu mój? Cóż synu mojego łona? Cóż mi ci powiedzieć synu, dla któregom tyle ślubów poczyniła?
6.TYSIĄCL.WYD5Cóż, synu? Cóż, synu mego łona? Cóż, synu moich ślubów?
7.BRYTYJKACóż mam powiedzieć, mój pierworodny Lemuelu, i co, synu mojego łona, synu moich ślubów?
8.POZNAŃSKACóż mam ci powiedzieć, synu mój, pierworodny Lemuelu, co, synu mojego żywota, co, synu moich ślubów?
9.WARSZ.PRASKACóż mam ci powiedzieć, o Lemuelu, mój pierworodny. Co mam ci powiedzieć, synu mojego łona, dziecko moich ślubów?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co ci mam powiedzieć, mój synu? Co, synu mojego łona? Co mam ci powiedzieć; temu, dla którego uczyniłam tyle ślubów?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCo mam ci powiedzieć, mój synu? Co przekazać, dziecko mego łona? Na co zwrócić uwagę, potomku moich ślubów?