« Przys 31:19 Księga Przysłów 31:20 Przys 31:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rękę swą otworzyła ubogiemu, a dłonie swe ściągnęła ku niedostatecznemu.
2.GDAŃSKA.1881Rękę swą otwiera ubogiemu, a ręce swoje wyciąga ku nędznemu.
3.GDAŃSKA.2017Otwiera dłoń przed ubogim i wyciąga swe ręce do nędzarza.
4.KRAMSTUCKTę dłoń otwiera biednemu, tę rękę ku ubogiemu wyciąga.
5.CYLKOWOtwiera dłoń swą biednemu, a ręce swe wyciąga ku ubogiemu.
6.TYSIĄCL.WYD5{Kaf} Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce.
7.BRYTYJKAOtwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce.
8.POZNAŃSKADłoń swą otwiera przed ubogim, rękę wyciąga do potrzebującego.
9.WARSZ.PRASKA[Kaf] Przed ubogimi otwiera swe serce, do ubogich wyciąga ramiona.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Swoją dłoń otwiera biednemu i swe ręce wyciąga ku ubogiemu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOtwiera przed ubogim swą dłoń, swoją rękę wyciąga ku biednym.