« Przys 31:25 Księga Przysłów 31:26 Przys 31:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Usta swe otwarza mądrości, a zakon miłosierdzia na języku jéj.
2.GDAŃSKA.1881Mądrze otwiera usta swe, a nauka miłosierdzia jest na języku jej.
3.GDAŃSKA.2017Otwiera swe usta mądrze i na jej języku jest prawo miłosierdzia.
4.KRAMSTUCKOtwiera swe usta z mądrością, a wdzięczna nauka na jej języku.
5.CYLKOWUsta swe otwiera z mądrością, a uprzejma nauka na języku jej.
6.TYSIĄCL.WYD5{Pe} Otwiera usta z mądrością, na języku jej miła nauka.
7.BRYTYJKAGdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady.
8.POZNAŃSKAUsta otwiera z rozwagą, na wargach jej - nauka pobożności.
9.WARSZ.PRASKA[Pe] Gdy usta otworzy, pięknie przemawia, język jej poucza życzliwie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Swe usta otwiera z mądrością, a na jej języku uprzejma nauka.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy mówi, wypowiada się mądrze, jej słowami rządzi prawo łaski.