« Przys 31:28 Księga Przysłów 31:29 Przys 31:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wiele córek zebrało bogactwa: tyś przewyższyła wszystkie.
2.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Wiele niewiast grzecznie sobie poczynały; ale je ty przechodzisz wszystkie.
3.GDAŃSKA.2017Wiele kobiet poczynało sobie cnotliwie, ale ty przewyższasz je wszystkie.
4.KRAMSTUCK"Wiele niewiast zacnie działało, aleś ty godniejsza nad wszystkie."
5.CYLKOW"Wiele niewiast pokazało się dzielnie - ty jednak przewyższasz je wszystkie".
6.TYSIĄCL.WYD5{Resz} Wiele córek zdolnie pracuje, lecz ty przewyższasz wszystkie.
7.BRYTYJKAJest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie!
8.POZNAŃSKAWiele niewiast okazało się zacnymi, ty jednak przewyższasz je wszystkie.
9.WARSZ.PRASKA[Resz] Wiele – mówi – było już dzielnych niewiast, lecz ty przewyższyłaś je wszystkie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiele niewiast dzielnie się pokazało, jednak ty przewyższasz je wszystkie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWiele kobiet radzi sobie wspaniale, ale ty przewyższasz je wszystkie!