« Przys 31:29 Księga Przysłów 31:30 Przys 31:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Omylna wdzięczność i marna jest piękność: niewiasta bojąca się Boga, ta będzie chwalona.
2.GDAŃSKA.1881Omylna jest wdzięczność, i marna piękność; ale niewiasta, która się Pana boi, ta pochwały godna.
3.GDAŃSKA.2017Wdzięk jest zwodniczy i piękność próżna, lecz kobieta, która się boi PANA, jest godna pochwały.
4.KRAMSTUCKCzczym jest wdzięk, ułudą piękność; niewiasta bogobojna - ta jest godną chwały.
5.CYLKOWUłudą wdzięk, ulotną piękność: niewiasta bogobojna, ta godna chwały.
6.TYSIĄCL.WYD5{Szin} Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
7.BRYTYJKAZmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały.
8.POZNAŃSKAZwodniczy jest wdzięk, marnością piękność! Sławić należy niewiastę, u której jest bojaźń przed Jahwe.
9.WARSZ.PRASKA[Szin] Zwodnicze są wdzięki i piękność przemija, bogobojna niewiasta jest godna pochwały.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ułudą jest wdzięk, a piękność ulotna; lecz bogobojna niewiasta godna jest chwały.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZłudny jest wdzięk i zwiewna uroda, lecz kobieta, która liczy się z PANEM - ta godna jest chwały!