« Przys 31:5 Księga Przysłów 31:6 Przys 31:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dawajcie sycery smutnym, a wina tym, których serce jest w gorzkości.
2.GDAŃSKA.1881Dajcie napój mocny ginącemu, a wino tym, którzy są ducha sfrasowanego.
3.GDAŃSKA.2017Dajcie mocny napój ginącym, a wino strapionym na duchu.
4.KRAMSTUCKDajcie napój nieszczęśliwemu, a wino tym; co mają gorycz w sercu.
5.CYLKOWDajcie napój temu, który ginie, a wino tym, których dusza rozgoryczona.
6.TYSIĄCL.WYD5Dajcie sycerę będącemu w udręce, wino zgorzkniałemu na duchu:
7.BRYTYJKADajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu!
8.POZNAŃSKADajcie napój odurzający ginącemu i wino ludziom zgorzkniałym,
9.WARSZ.PRASKAPodaj mocny napój tym, co mają zginąć, a wino tym, co noszą w sercu gorycz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dajcie napój temu, co ginie; a wino tym, których dusza jest rozgoryczona.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGinącemu dajcie mocny napój, wino udręczonym na duszy!